Image module
Algemene Toelichting
Wat is de Gelderse Gezondheidwijzer precies, en wat is het niet? Dit wordt hier uitgelegd.
Image module
Instructie
De instructie geeft een handig stappenplan en tips om de quickscan goed te doorlopen.
Een verkorte weergave van de scorebepaling per thema (‘doorklikinstructies’) is een hulpstuk bij het invullen.
Image module
Invullen: Gebiedsbeschrijving en Wiel
Een gebiedsbeschrijving vormt het startpunt. Houd vervolgens het wiel bij de hand om de score voor elk thema in te vullen.
Image module
Factsheets Verkeer: NO2 en Geluid
Luchtverontreiniging afkomstig van verkeer leidt tot verschillende gezondheidsklachten, zoals aan de luchtwegen, het hart en tijdens de zwangerschap. Daarnaast veroorzaakt verkeer geluidsoverlast. Deze twee factoren worden in dit thema bekeken.
Image module
Factsheet Voorzieningen
Voldoende voorzieningen zoals winkels, huisartsen en scholen zijn belangrijk voor het welzijn. Welke invloed heeft afstand tot goede voorzieningen op de gezondheid van inwoners?
Image module
Factsheet Groen
Wonen in een groene omgeving heeft zowel directe als indirecte gezondheidseffecten. Wanneer is een buurt groen genoeg en welke opties zijn er om te vergroenen?
Image module
Factsheet Beweegvriendelijkheid
Sport en bewegen heeft een grote maatschappelijke opbrengst. Een beweegvriendelijke omgeving levert hier een belangrijke bijdrage aan.
Image module
Factsheet Veehouderijen en omgeving
Luchtverontreiniging door fijn stof is onder andere afkomstig van veehouderijen. Hoe beïnvloedt dit de gezondheid van bewoners?
De factsheet Afstand tot Veehouderijen is momenteel alleen beschikbaar voor Gelderland (originele versie uit 2016). Er wordt gewerkt aan een update. Uiteraard kunt ook gebruik maken van eigen data wanneer deze beschikbaar zijn.
Image module
Factsheet Bodemkwaliteit
Bodemgebruik is bepalend voor blootstelling en eventuele gezondheidsrisico’s.
Image module
Factsheet Hitte
Waar zorgt het stedelijk hitte-eiland-effect voor hittestress?
Image module
Factsheets Veiligheid
Veiligheid is een voorwaarde voor de gezondheidsbevorderende aspecten in een buurt. Nieuw is de factsheet Sociale Veiligheid. Nieuw is de factsheet voor verkeersveiligheid.
Hier de update factsheet Externe Veiligheid.
Factsheet Verkeersveiligheid is nieuw. Deze factsheet bestond nog niet in de versie van 2016.
Image module
Factsheet Industrie en omgeving
De geactualiseerde factsheet juni 2018 is beschikbaar. Deze versie vervangt de eerste versie uit 2016.
Gelderse Gezondheidswijzer - versie 2016
Heeft u gebruik gemaakt van de originele versie van de Quickscan Gezonde Leefomgeving uit 2016 en wilt u deze raadplegen?
U vindt de bijbehorende documenten hieronder.