Image module
Algemene Toelichting
Wat is de Quickscan Gezonde Leefomgeving precies, en wat is het niet? Dit wordt hier uitgelegd.
Image module
Instructie
De instructie geeft een handig stappenplan en tips om de quickscan goed te doorlopen.
Een verkorte weergave van de scorebepaling per thema (‘doorklikinstructies’) is een hulpstuk bij het invullen.
Image module
Invullen: Gebiedsbeschrijving en Wiel
Een gebiedsbeschrijving vormt het startpunt. Houd vervolgens het wiel bij de hand om de score voor elk thema in te vullen.
Alle facsheets
Hieronder staan alle beschikbare factsheets. Direct doorkllikken.
Image module
Factsheet Voorzieningen
Voldoende voorzieningen zoals winkels, huisartsen en scholen zijn belangrijk voor het welzijn. Welke invloed heeft afstand tot goede voorzieningen op de gezondheid van inwoners?
Image module
Factsheet Groen
Wonen in een groene omgeving heeft zowel directe als indirecte gezondheidseffecten. Wanneer is een buurt groen genoeg en welke opties zijn er om te vergroenen?
Image module
Factsheet Beweegvriendelijkheid
Sport en bewegen heeft een grote maatschappelijke opbrengst. Een beweegvriendelijke omgeving levert hier een belangrijke bijdrage aan.
Image module
Factsheet Veehouderijen en omgeving
Image module
Factsheet Bodemkwaliteit
Bodemgebruik is bepalend voor blootstelling en eventuele gezondheidsrisico’s.
Image module
Factsheets Verkeer: NO2 lucht
Luchtverontreiniging afkomstig van verkeer leidt tot verschillende gezondheidsklachten, zoals aan de luchtwegen, het hart en tijdens de zwangerschap. Daarnaast veroorzaakt verkeer geluidsoverlast. Deze twee factoren worden in dit thema bekeken.
Factsheets Verkeer: Geluid
Geluid is de milieufactor met de tweede grootste ziektelast. Ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking ondervindt in de woonomgeving hinder van geluid door verkeer en/of industrie. Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidhinder in de populatie, gevolgd door railverkeer en industrie.
Image module
Factsheet Hitte
Waar zorgt het stedelijk hitte-eiland-effect voor hittestress?
Image module
Factsheet Verkeersveiligheid
Veiligheid is een voorwaarde voor de gezondheidsbevorderende aspecten in een buurt. Nieuw is de factsheet Sociale Veiligheid. Nieuw is de factsheet voor verkeersveiligheid.
Image module
Factsheet Industrie en omgeving
De geactualiseerde factsheet juni 2018 is beschikbaar. Deze versie vervangt de eerste versie uit 2016.
Image module
Factsheet veehouderij en omgeving - afstanden
Image module
Image module
Quickscan Gezonde Leefomgeving voorheen Gelderse Gezondheidswijzer (2016)
Heeft u gebruik gemaakt van de originele versie van de Quickscan Gezonde Leefomgeving uit 2016 en wilt u deze raadplegen?
U vindt de bijbehorende documenten hieronder.