Steeds meer gemeenten nemen gezondheid op in het omgevingsbeleid. Een goede leefomgeving wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Maar hoe bepaal je of een wijk of buurt gezond is? En waar liggen kansen om te verbeteren? De Quickscan Gezonde Leefomgeving helpt gemeenten dit concreet te maken. Met behulp van openbare data, waar mogelijk aangevuld met gegevens van de eigen gemeente, worden kwaliteiten en knelpunten in een buurt inzichtelijk gemaakt. Het resultaat is een startpunt om omgeving, beleving en gezondheidsambitie te bespreken.

Een instrument ontworpen voor gemeenten

De Quickscan Gezonde Leefomgeving  werd in 2016 als De Gelderse Gezondheidswijzer ontwikkeld door de provincie Gelderland, Royal HaskoningDHV, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. In 2017 is de Quickscan Gezonde Leefomgeving verder doorontwikkeld door de drie Gelderse GGD’en, met het doel de verschillende thema’s te actualiseren en het instrument beter geschikt te maken voor gebruik buiten Gelderland.

In de volgende introductie video uit 2019 wordt het gebruik van  het instrument verder toegelicht. Daarnaast is er ook een instructievideo gemaakt die kort toelicht hoe het instrument gebruikt kan worden.