Steeds meer gemeenten nemen gezondheid op in het omgevingsbeleid. Een goede leefomgeving wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Maar hoe bepaal je of een wijk of buurt gezond is? En waar liggen kansen om te verbeteren? De Gelderse Gezondheidswijzer – Quickscan Gezonde Leefomgeving helpt gemeenten dit concreet te maken. Met behulp van openbare data, waar mogelijk aangevuld met gegevens van de eigen gemeente, worden kwaliteiten en knelpunten in een buurt inzichtelijk gemaakt. Het resultaat is een startpunt om omgeving, beleving en gezondheidsambitie te bespreken.

Een instrument ontworpen voor gemeenten

De Gelderse Gezondheidswijzer werd in 2016 ontwikkeld door de provincie Gelderland, Royal HaskoningDHV, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. In 2017 is de Gelderse Gezondheidswijzer verder doorontwikkeld door de drie Gelderse GGD’en, met het doel de verschillende thema’s te actualiseren en het instrument beter geschikt te maken voor gebruik buiten Gelderland.
In de volgende introductievideo uit 2016 wordt het instrument verder toegelicht. Hoewel er sinds die tijd aanpassingen zijn gedaan, geeft het nog steeds een goed beeld van het instrument.