Lokale data en advies

Voor overige vragen over lokale data en mogelijkheden voor advisering bij de toepassing van de Quickscan Gezonde Leefomgeving, kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio. Vraag hierbij naar de afdeling Medische Milieukunde (ook wel Milieu en Gezondheid). Een overzicht van GGD-regio’s en bijbehorende contactgegevens vindt u op www.ggd.nl.

Inhoudelijk

Voor vragen over het instrument zelf, of over de website kunt u contact opnemen met GGD Gelderland-Midden via onderstaand contactformulier.

*

*

Bent u werkzaam bij een GGD en wilt u graag overleggen met GGD collega’s van andere regio’s over het gebruik van de Quickscan Gezonde Leefomgeving? Dan biedt de gelijknamige groep op GGD-GHOR Kennisnet uitkomst.

Veelgestelde vragen

Ja, deze kunt u vinden helemaal onderaan de pagina ‘Download het Instrument’. Voor inhoudelijke vragen wat betreft deze versie kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.

Nee, dit is niet nodig. De factsheets geven duidelijke instructies hoe de geselecteerde openbare kaarten en tabellen af te lezen zijn. Het is wel aan te raden om de Quickscan gezamenlijk met collega’s van verschillende beleidsterreinen in te vullen, zodat u elkaar aanvult.

Ja, dat kan. Om het instrument optimaal inzetbaar te houden, is het mogelijk om het op maat te maken voor de eigen situatie.

Ja, voor alle thema’s heeft dit toegevoegde waarde.

In sommige factsheets wordt aandacht besteed aan verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied. Daarnaast is de Quickscan een flexibel instrument en kan elk onderdeel aangepast worden naar eigen inzicht en situatie.

Ja, dit komt terug in de gebiedsomschrijving. Deze vormt de context voor interpretatie van de scores. In verschillende factsheets wordt aandacht gegeven aan kwetsbare groepen.

Het figuur werkt het beste in Excel 2013 en later. Eerdere versies geven mogelijk niet de scores in het figuur weer (alleen kleur). Er wordt gezocht naar een oplossing. Mocht er iets anders aan de hand zijn, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

De website www.gezondeleefomgeving.nl door het RIVM biedt veel informatie over dit onderwerp. Hier vindt u ook een overzicht van andere instrumenten die helpen bij het inrichten van een gezonde leefomgeving.